Kościół św. Teresy 


Wnętrza


Relikwie


Plebania


Kościół św. Teresy - widok z oddali

 


 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Teresa przyszła na świat 2 stycznia 1873 r. jako ostatnie, dziewiąte dziecko państwa MARTIN (czyt.Martę). Rodzice Zelia Guerin i Ludwik Martin (beatyfikowani razem 19 października 2008 roku) byli ludźmi pobożnymi i doświadczonymi przez cierpienie - wcześniej stracili czwórkę dzieci. Zelia zachorowała na raka i zmarła 28 sierpnia 1877 r. Gdy Teresa skończyła 8 lat, rozpoczęła naukę w szkole klasztornej benedyktynek. 13  maja 1883 r została uzdrowiona z ciężkiej choroby za pośrednictwem Matki Bożej Zwycięskiej. W wieku 14 lat, w noc Bożego Narodzenia 1886 r., otrzymała łaskę wzmocnienia w znoszeniu cierpień.

Poruszona do głębi obrazem ukrzyżowanego Jezusa, odczuła pragnienie ratowania grzeszników. 29 maja 1887 r. Teresa poprosiła tatę o pozwolenie na wstąpienie do Karmelu. Swoją odważną prośbę przedstawiła także papieżowi Leonowi XII w czasie pielgrzymki. Mimo trudności, Teresie udało się zrealizować pragnienie - 9 kwietnia 1888 r. wstąpiła do Karmelu w Lisieux. 8 września 1890 r. złożyła śluby zakonne. Rok później odkryła "Małą Drogę Dziecięctwa Duchowego". Pragnęła by jej życie stało się aktem doskonałej miłości.

"Mała droga" jest drogą dziecięctwa Bożego. Jest w niej geniusz św. Teresy i równocześnie potwierdzenie i ,,odnowienie" ewangelicznej prawdy , że Bóg jest naszym kochającym Ojcem, a my Jego dziećmi. Tę prawdę Teresa odkryła na nowo wiarą, nadzieją i miłością. Odkryła tę prawdę wewnętrznym doświadczeniem serca:

"Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką, jaka jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami. Chcę jednak znaleźć sposób dostania się do nieba, jakąś małą drogę, prostą i bardzo krótką. Żyjemy w epoce wynalazków i nie ma już potrzeby wchodzić na górę po stopniach. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie wyniosła aż do Jezusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach doskonałości. Windą, która mnie uniesie do nieba są twoje ramiona, o Jezu."

"Mała Droga" Teresy uświęca zwykły, powszedni dzień. Mówi, że nie należy marzyć o czymś nadzwyczajnym, ale wykonywać z miłością to co zwyczajne. Teresa napisała: "Gdy nie mogę nic odczuwać, gdy jestem całkiem oschła, niezdolna aby się modlić, praktykować cnoty, wtedy szukam malutkich okazji, prawdziwie nic nie znaczących czynów, by sprawić Jezusowi radość. Na przykład uśmiech, przyjazne słowo jeśli wolałabym raczej milczeć, albo zrobić markotną minę".  

Pod koniec 1894 r. Matka Agnieszka poprosiła ją, by spisała wspomnienia z dzieciństwa. Teresa ofiarowała się miłości miłosiernej Boga oraz została duchową siostrą kleryka, który przygotowywał się do misji . Napisała pierwszy rękopis A, który wraz z jej kolejnymi rękopisami B i C stanowią autobiografię świętej.

W Wielki Piątek 1896 r. pojawił się krwotok z płuc. Niedługo później przeżyła noc wiary. 30 września umarła w ekstazie miłości.

29 kwietnia 1923 papież Pius XI ogłosił ją błogosławioną, a 17 maja 1925 dokonał jej kanonizacji, nazywając ją jednocześnie gwiazdą swojego pontyfikatu. 

W 1997 roku, w setną rocznicę śmierci św. Tereski, Jan Paweł II ogłosił ją  Doktorem Kościoła. Była najmłodszą osobą z tym tytułem i trzecią kobietą z kolei, której przyznano ten tytuł (obok św. Teresy z Avili i św. Katarzyny ze Sieny).

 

 Tablice upamiętniające nadanie tytułu Doktora Kościoła św. Teresie od Dzieciątka Jezus
znajdujące się w kościele parafialnym w Białowieży


MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA  JEZUS 

Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobrego tej ziemi, racz spuścić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych.

O umiłowany kwiecie JEZUSA uśmiechnij się do nas, a przez niewysławioną słodycz Twoją; spuść na nas i na wszystkich ludzi deszcz róż, który by nam przypomniał miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w niebie, gdzie mamy nadzieję z Tobą wyśpiewywać miłosierdzie Jego na wieki AMEN.

O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, przez przedziwną moc czynienia cudów, jaką Cię Bóg obdarzył, udziel  mi ...... łaskę, o którą z ufnością proszę Boga, za Twoim wstawiennictwem. AMEN. 


Strony o Św. Teresce:


Pieśń ku czci Św. Tereski:

 

"Teresko, niebiański Ty kwiecie"

Z Karmelu podnosisz się wzgórz
Blask szczęścia rozlewasz po świecie:
Ślesz z nieba deszcz wonnych róż.
Za łaski te, o Błogosławiona!
Hołd Ci niesie wdzięczny lud,
Za litość Twą bądźże wysławiona,
Osłódź każdy ziemski trud.
 
Wierności nam świecisz przykładem,
Dziś Kościół w nimb zdobi Twą skroń,
Dziecięcej prostoty wiedź śladem,
Litosną podaj nam dłoń.
Zbawienia dusz, palisz się płomieniem,
Roznieć w sercach równy żar,
By hufce szły z pełnym poświęceniem
Wiary świętej szerzyć dar.
 
Krzyż Zbawcy zdobiłaś różami,
Bo wszystkiem dla Ciebie ten krzyż,
 
Płakałaś nad świata grzechami,
Że twardsze serca nad spiż.
Tyś lilii kwiat, ducha wznieś w zaświaty.
Z Sercem Zbawcy zjednocz nas!
W Niem szczęścia zdrój, bezmiar w Niem zapłaty,
Cześć Mu, chwała w wieczny czas!
 
Najświętszej Panienki Tyś kwiatem,
Jej uśmiech matczyny Ci lśnił,
W Karmelu ukryty przed światem,
Ten uśmiech, majem Ci był:
Błogosław nam, droga Siostro nasza,
Uśmiech Maryi ujrzeć daj.
 
Ojczyste niech rozjaśni poddasza,
Aż zabłyśnie wieczny Maj!

Z pieśni do św. Teresy od Dz. Jezus z 1927 r.


Litania do Św. Tereski:

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Ukochane dziecko Ojca Niebieskiego, módl się za nami.
Oblubienico Jezusa, módl się za nami.
Czysta gołąbko Ducha Świętego, módl się za nami.
Wybranko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Wierna córko wielkiej Teresy, módl się za nami.
Chlubo i ozdobo Karmelu, módl się za nami.
Anielska siostro nasza, módl się za nami.
Wspomożenie duchowieństwa, módl się za nami.
Orędowniczko dzieci, módl się za nami.
Patronko sierot, módl się za nami.
Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej, módl się za nami.
Patronko chcących oddać się Bogu, módl się za nami.
Miłościwa lekarko chorych, módl się za nami.
Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych, módl się za nami.
Matko wielu dusz, módl się za nami.
Matko cudotwórczyni, módl się za nami.
Bohaterko cnót, módl się za nami.
Kielichu błogosławieństwa, módl się za nami.
Wzorze dziecięcej ufności w Bogu, módl się za nami.
Słodki kwiecie, ścielący się pod stopy Jezusa, módl się za nami.
Całopalna ofiaro miłości, módl się za nami.
Jasny promyku niebios, módl się za nami.
Niewinny pierwiosnku Boga, módl się za nami.
Wonna różyczko Dzieciątka Jezus, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Panie, który rzekłeś: Jeśli się nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego, daj nam,
prosimy, tak naśladować św. Teresę dziewicę w pokorze
i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.


 

 

Porządek Mszy Świętych:

 • niedziele i uroczystości: 9.00 i 11.00 (w okresie wakacyjnym od 23.06.2019 dodatkowo o godz. 18.00)
 • dni powszednie: 18.00 (od listopada do końca marca - 17.00)
 • październik - nabożeństwo różańcowe: w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.00, w dni powszednie o 17.30 (przed Mszą Św.)

Nabożeństwo Majowe:

 • niedziela - po Mszy Św. o godz. 11.00
 • dni powszednie - po Mszy Św. o godz. 18.00

Nabożeństwo Czerwcowe:

 • niedziela - po Mszy Św. o godz. 11.00
 • dni powszednie - po Mszy Św. o godz. 18.00

Nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu
 • Środa Popielcowa - godz. 11.00 oraz 17.00
 • Droga Krzyżowa - w każdy piątek po Mszy Św. o godz. 17.00
 • Gorzkie Żale - w każdą niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.00 

Dni Adoracji Najświętszego Sakramentu (40-godzinne nabożeństwo):

29 września - 1 października w uroczystość Patronki parafii - św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 
oraz
 
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 11.00 i w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Św. 
  


 

Rys historyczny.

Do parafii należą miejscowości:

 • Białowieża,
 • Grudki (5 km),
 •  Podolany (3 km),
 •  Pogorzelce (6 km),
 •  Wojciechówka (1 km),
 •  Zastawa-Krzyże (3 km),
 •  Zwierzyniec (13 km).

Parafię erygował 15 VIII 1926 r. bp Kazimierz Michalkiewicz, rządzący wówczas jako wikariusz kapitulny archidiecezją wileńską. 

Białowieża w XVI-XVII w. należała do parafii w Kamieńcu Litewski. Gdy utworzono w 1778 r. ośrodek duszpasterski w Narewce, jako filię parafii Narew, Białowieża znalazła się w tej filii i z niej w końcu XVIII w. było najwięcej chrztów w kościele narewkowskim. Wierni białowiescy zostali zdziesiątkowani przez władze carskie po Powstaniu Listopadowym, do którego włączyli się strażnicy leśni. Po zabraniu kościoła w Narewce na cerkiew w 1866 r. Białowieża została włączona do parafii w Szereszewie. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaistniały warunki do utworzenia parafii w Białowieży. Pierwszym duszpasterzem (od 1924 r.) i organizatorem parafii był ks. Józef Dowgwiłło. Nabożeństwa odprawiano najpierw w kaplicy urządzonej w dawnym pałacu carskim.

W 1927 r. rozpoczęto budowę kościoła w stylu neorenesansu polskiego według projektu arch. Borysa Zinserlinga z Warszawy. Świątynię konsekrował 15 X 1934 r. abp metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski. Nie była ona jeszcze wykończona i brakowało funduszy na dalsze prace. Dopiero od lat 70-tych minionego wieku trwały prace wykończeniowe i remontowe. Wprowadzono wówczas wiele elementów "korzenioplastyki". W 2007 r. zainstalowane zostały 17-głosowe organy, pochodzące z Norymbergi.

 

Poprzedni proboszczowie (administratorzy) parafii - od 1945 r.:

 1. Ks. Antoni Skalski 1936-1953
 2. Ks. Józef Czerniawski 1953-
 3. Ks. Edward Borys
 4. Ks. Alfred Mikołajewicz
 5. Ks. Mikołaj Woynarowski -1955
 6. Ks. Marian Cierpik 1955-1972
 7. Ks. Wincenty Grzybowski 1972-1975
 8. Ks. Konrad Pochodowicz 1975-1980
 9. Ks. Franciszek Wiatr 1980-1986
 10. Ks. Stanisław Gudel 1986-1991
 11. Ks. Ryszard Paszkiewicz 1991-1992
 12. Ks. Stanisław Łukaszewwicz 1992-1994
 13. Ks. Jerzy Buzun 1994-1999
 14. Ks. Andrzej Kondzior 1999-2005
 15. Ks. Andrzej Matel 2005-2008

Od 29 VI 2008 r. proboszczem jest ks. Bogdan Popławski

Siostry zakonne pochodzące z terenu parafii:

 1. S. Anna (Miriam od Dz. Jezius) Dmuchowska OCD
 2. S. Renata Kuczyńska SSpSAP